Fordonsindustrin

I våra samarbeten med företag inom fordonsindustrin har vi ofta den viktiga rollen att verifiera prototyputvecklingen. Det gör vi för ett flertal biltillverkare och många gånger är vi involverade från start till färdig produkt. I Volvos arbete med senaste generationen av XC 90 deltog vi hela vägen fram till verktygsframställning, genom att skapa prototyper för att verifiera ytorna på bilens samtliga delar.

Vi har stor erfarenhet av att arbeta med alla typer av fordon. Vi är också involverade i utvecklingen av smarta textilier som kan öka och förbättra interaktionen mellan förare och fordon. Inbyggda sensorer i tygerna mäter och känner av om föraren blir trött eller akut sjuk. Systemet får då signaler om vad som händer och kan väcka föraren eller larma fordonet eller ett externt övervaknings- och styrsystem, så att faran kan avvärjas. 

Infrastrukturteknik

Vi samarbetar med företaget Composite Design som ligger långt fram inom kolfiberanvändning och utveckling av andra nya material i laminerade konstruktioner. Vår roll i samarbetet är bland annat att utveckla de verktyg som krävs för att konstruktionerna ska kunna tas fram. Eftersom kolfiber är så mycket lättare än stål och betong går det att tänka annorlunda vilket skapar helt nya möjligheter när det gäller att bygga broar och andra hängande konstruktioner. Kolfiberns låga vikt i kombination med materialets styrka gör att dimensionerna kan minskas avsevärt, vilket gör det möjligt att bygga broar på platser där det tidigare har varit omöjligt. Det lätta materialet ställer också mindre krav på omgivande konstruktioner, som fundament och grundarbeten. Andra fördelar är ökad livslängd och att behovet av underhåll minskar. 

 

Marin industri

SSPA (statens skeppsprovningsanstalt) arbetar med att utveckla effektiva marina transportlösningar. Några av SSPA:S fokusområden är att öka säkerheten, minska bränsleåtgången och att hålla kustzoner rena och levande. Vi har varit involverade i flera av deras projekt, bland annat med att utveckla fram prototyper av propellrar och roder som ska ge ökad fart och säkerhet samtidigt som utsläpp och påverkan på de marina miljöerna kan minskas.

Medicinteknik

Vi arbetar med flera medicintekniska företag. Mentice och Orzone utvecklar högteknologisk utrustning som används för att utbilda och vidareutbilda läkare. Produkterna kan liknas vid simulatorer där studenterna under verklighetstrogna förhållanden får möjlighet att öva på endovaskulära operationer och andra avancerade kirurgiska ingrepp. Vi hjälper Mentice och Orcamp bland annat med att bygga skalen till de människoliknande dockor som används vid de simulerade operationerna. För Elekta gör vi funktionsmodeller av röntgen- och strålningsutrustning, som ska demonstreras på medicintekniska mässor. Vårt ansvar i samarbetet är att ta fram de pluggar och formar som används vid lamineringen samt att utifrån dessa bygga upp funktionsmodellerna.