Från prototyp till produktion

En idé som får fysisk form kan testas och utvecklas för att så småningom bli till en färdig produkt. Men att vara innovativ innebär ju inte automatisk att man har kunskap eller resurser att ge sina idéer den möjligheten. Det är där vi kommer in i bilden. Vi är ett team av konstruktörer och maskinoperatörer som hängivet ägnar oss åt våra kunders idéer. Vi kan hjälpa till med visualisering, att ta fram eller förfina ritningar, utveckla prototyper och kan också sätta de färdigutvecklade produkterna i produktion i mindre volymer. I processen får idéerna den hjälp och det motstånd som krävs för att de ska kunna lämna teststadiet för att utvecklas och bli verklighet.

Vi har en stor maskinpark bestående av allt från traditionella verkstadsmaskiner till avancerad friformsutrustning och 5-axliga cnc-fräsar. Utöver det har vi en fullt utrustad lackbox som svarar mot bilindustrins krav på kvalitet. Men det vi framförallt har är kunskap och erfarenhet. Vi vet hur vi ska hjälpa våra uppdragsgivare att ta sina projekt i mål oavsett om de är små eller stora, enkla eller avancerade.