Från prototyp till produktion

En idé som får fysisk form kan testas och utvecklas för att så småningom bli till en färdig produkt. Men att vara innovativ innebär ju inte automatisk att man har kunskap eller resurser att ge sina idéer den möjligheten. Det är där vi kommer in i bilden. Vi är ett team av konstruktörer och maskinoperatörer som hängivet ägnar oss åt våra kunders idéer. Vi kan hjälpa till med visualisering, att ta fram eller förfina ritningar, utveckla prototyper och kan också sätta de färdigutvecklade produkterna i produktion i mindre volymer. I processen får idéerna den hjälp och det motstånd som krävs för att de ska kunna lämna teststadiet för att utvecklas och bli verklighet.

Vi har en stor maskinpark bestående av allt från traditionella verkstadsmaskiner till avancerad friformsutrustning och 5-axliga cnc-fräsar. Utöver det har vi en fullt utrustad lackbox som svarar mot bilindustrins krav på kvalitet. Men det vi framförallt har är kunskap och erfarenhet. Vi vet hur vi ska hjälpa våra uppdragsgivare att ta sina projekt i mål oavsett om de är små eller stora, enkla eller avancerade.

 
 

Material

Att välja rätt material är en viktig del av processen i utvecklingen av en produkt eller prototyp. Vi har både utrustningen och den kunskap som krävs för att arbeta i trä, sten, olika metaller och legeringar, lera, kolfiber, glasfiber, gummi, hårdplaster som akryl och nylon samt skumplaster som frigolit och polyuretan. Vill du diskutera materialval för en prototyp eller produkt så är du välkommen att kontakta oss. Vi har stor erfarenhet, både av att jobba med dessa material och att välja vilket som är optimalt för ett specifikt projekt. Har du förslag på ett material du vill testa i ett projekt, fråga oss gärna. 

 
 

Konstruktion

Om du känner dig osäker på någon del av konstruktionsarbetet eller har behov av komplexa lösningar så kan vi hjälpa till. Våra konstruktörer har stor erfarenhet av prototypframställning och behärskar hela utvecklingsprocessen, från hållfasthetsberäkningar till materialval. De ansvarar också för att omsätta 3D-ritningar och optimera underlagen så att fräsar och andra maskiner kan arbeta så effektivt och korrekt som möjligt. Kort sagt, vi tar gärna hand om det du inte har kapacitet eller kunskap att lösa själv. 

Laminering

I laminerade konstruktioner kan låg vikt, hög hållfasthet och avancerade former kombineras. Vi jobbar med både glasfiber och kolfiber och kan styra materialets egenskaper genom att välja vilka fibrer som ska användas och hur fibrerna ska placeras i förhållande till varandra. Laminat är särskilt lämpliga i skalkonstruktioner där väldigt specifika egenskaper behövs, eftersom både material och form kan skräddarsys och optimeras för ändamålet. De formar som behövs vid laminering tar vi fram med hjälp av våra fräsverktyg. 

Vakuumgjutning

Om du vill tillverka en gummidetalj eller transparent plastdetalj med hög ytfinish är vakuumgjutning en effektiv metod. Tvåkomponents gjutmassa blandas och hälls i en gjutform av silikon, där den får härda. Att processen sker i vakuum gör att produkten blir 100% porfri och att kraven på efterbearbetning blir mycket små. Exempel på komponenter vi kan ta fram är lyktglas till bilar/lastbilar, gummiartiklar, osv.

Lackering

Vår lackeringsanläggning håller proffsstandard och har kapacitet för väldigt stora objekt, som till exempel bilar. Vi lackerar huvudsakligen modeller och prototyper men eftersom vi jobbar med bilindustrins krav håller den även för produktion. Det innebär hög korrosionsbeständighet och att lacken tål att utsättas för normalt slitage, slag och stötar utan att skadas. Vi kan uppnå en mycket hög slutfinish på alla underlag och material. För att lacken ska fästa på feta material som lera och vissa plaster utvecklar vi vid behov grundlacker med extrem vidhäftningsförmåga. Vi tillämpar och behärskar samtliga färgkodningssystem och standardlacksystem. Utöver det kan vi också utveckla speciallacker, där vi testar oss fram till önskade kulörer och strukturer. Vi kan också hjälpa er med experimentella lacker som kromlack och andra resurskrävande och ovanliga ytbehandlingar.

Montering

Efter all övrig bearbetning kan vi hjälpa till att foga samman delarna. Har du en produkt som består av flera olika delar så kan vi, förutom att tillverka komponenterna, dessutom montera dem så att du får en färdig, fullt fungerande produkt eller prototyp i din hand. 

Fräsning

Vid framtagandet av en prototyp, eller vid produktion i små serier, är fräsning oftast den mest effektiva metoden. Oavsett hur avancerade skisser du har tittat på tidigare så är det först nu din idé blir en volym, något du kan se och känna på. Därifrån går det många gånger att ta det du vill göra hela vägen fram till färdig produkt med fräsen som enda verktyg.

I våra största cnc-fräsar bearbetar vi porösa material som frigolit och hårt skum, till exempel för att skapa fullskalemodeller av bilar eller andra stora objekt. Precisionen är mycket hög, med toleranser så små som tusendels mm. I vår höghastighetsfräs, Micron HSM 600 ULP, kan vi bearbeta hårda material som metall eller granit och uppnå en exceptionellt hög finish och hållbarhet. Däremellan har vi hela spektrat av fräsar, från enkla 3-axliga till avancerade 5-axliga maskiner, som kan hantera allt från hårda metaller till trä och olika typer av plast.

Att fräsa är en idealisk bearbetningsmetod för modeller, prototyper och produktion i små serier. Andra användningsområden är verktygsframställning för produktion samt pluggar och formar för laminering och gjutning.

Friformning

Friformning är en additativ tillverkningsteknik där ett objekt byggs upp från grunden genom att vi tillför lager på lager av material i en 3D-printer. Underlaget kommer från en CAD-fil, en tredimensionell ritning av föremålet som ska tillverkas. Har du inte möjlighet att själv ta fram CAD-filer så kan vi göra det. 

Vi har ett team med mycket stor erfarenhet av friformning. Många av oss som arbetar med tekniken har varit med från början, bland annat när Saab på 90-talet byggde upp sitt modell- och produktutvecklingscenter, en verksamhet vi senare tog över.

Friformning är en effektiv tillverkningsteknik som ger oss möjlighet att skapa avancerade former och konstruktioner med relativt liten arbetsinsats. Det gör metoden mycket lämplig vid prototypframställning och produktutveckling. Vi erbjuder flera olika friformnings-metoder, bland annat selektiv lasersintring och stereolitografi. Vilken som bör användas beror på om objektets funktion och hållfasthet ska prioriteras eller om måttnoggrannhet, detaljrikedom och ytfinish är viktigare. Vid friformning finns det begränsningar när det gäller hur stora objekt som kan framställas. Om en finare ytfinish önskas eller om objektet som tillverkats behöver lackeras kan vi erbjuda det.